Neptunus is Stiekem

Advertenties

blindemannetje

Neptunus is STIEKEM. Neptunus is het symbool van alles wat je niet kunt (be)vatten, van gas en parfum en nevel tot mysteries, mythes en geheimen, van alles wat stil, anoniem en STIEKEM is en ook alles van NEP tot roze bril. ‘Ik zie niet, ik zie niet wat jij wel ziet’ past bij Neptunus. Met transits en progressies van Neptunus kun je ‘bedonderd’ worden waar je bij staat. Met transits en progressies van Neptunus kun je zalig wegdromen en mooie visioenen en illusies hebben, maar meestal is Neptunus in het dagelijks leven net zo glibberig als een vis en net zo ongrijpbaar. Nu er onderzoek wordt gedaan naar het lekken van geheimen uit de Commissie Stiekem speelt Neptunus een belangrijke rol in de horoscoop van de regeringsleider en van Nederland. Het is treurig dat zoveel horoscopen van leiders en hun naties (nu) aspecten met Neptunus hebben.

Waarom is dat treurig?

Toen Winston Churchill zich na een verkiezingsnederlaag terug moest trekken, was dat met een progressie van Neptunus. Neptunus geeft in de horoscoop nogal eens isolement aan en onzekerheid over de toekomst. Premier Balkenende (7 mei 1956 Kapelle,11u37 –bron Nico van den Bos van Astro Zeeland) had Neptunus in het 7de huis toen zijn laatste kabinet viel (met transit Saturnus op de progressieve Nederlandse zon). In zijn gehele regeerperiode was Neptunus rond de Descendant als symbool van ondermijnde, heikele en onzekere samenwerking.

astro_245gw_1969_mark_rutte__srcown_statement_on_radio__20151112.39690.9184

Horoscoop Mark Rutte 12-11-2015

Neptunus: Stiekem

Neptunus maakt nu harde aspecten met de horoscopen van Nederland (transit Neptunus inconjunct Progressieve Zon), Duitsland (transit Neptunus inconjunct Zon), Merkel (Neptunus quindeciel progressieve Zon) en Rutte (transit Neptunus conjunct Descendant). Neptunus ondermijnt. In het zevende huis kun je je partners meestal niet op het woord geloven. Je partners zijn ‘dubbel’ of hebben een dubbele agenda. Ook kan roddel en achterklap de relatie verzwakken, maar dit alles alleen als je zelf een roze bril op hebt en blijft glimlachen.

Gaat het kabinet vallen?

Het kabinet heeft er politiek-strategisch gezien geen belang bij om te gaan vallen. De polls laten slechte resultaten voor de regeringspartijen zijn. Het jaar van de resultaten die leuk voor de mensen zijn, dat jaar moet nog komen. De PVV staat torenhoog in de peiling en er is geen partij die met Wilders wil samenwerken. Kortom: het kabinet zal alles doen om een val te voorkomen. Er zijn echter veel tekenen van spanning in de relatie te over en ook ministers is niets menselijks vreemd..

De betrokken horoscopen laten die spanning ook zien. Hier zie je een (niet helemaal complete) opsomming:

  1. De solaar van het kabinet heeft Uranus op de horizon en dat is voor samenwerkingsverbanden alarmerend.
  2. Neptunus op de Descendant van Mark Rutte is ongunstig omdat relaties kunnen worden ondermijnd door dubbele agenda’s. Alles is glibberig.  Met Neptunus zou je willen vluchten, naar het buitenland of zo.
  3. Diederik Samsom’s naam wordt steeds weer genoemd in het verhaal over het lek van Stiekem. Hij heeft transit Uranus vierkant Zon en progressieve Zon nadert een vierkant met Neptunus. Uranus is spannend. Neptunus is glibberig. Voor je het weet lig je onderuit.
  4. Tenslotte is er nog transit Uranus inconjunct het progressief MC van Nederland belooft iets onverwachts met een verlies erbij.

Genoeg! Er zijn veel tekenen aan de wand.

Dus? 

Resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst. Er spelen wel meer onzekere zaken (zoals de migratiecrisis). De toekomst is bovendien geen vaststaand iets. De toekomst verandert terwijl je ’toekomst’ zegt. Horoscopen geven sfeerbeelden en schetsen, geen exacte voorspellingen. Bovendien is alles is op zijn Neptunisch: onhelder en negatief.

Er zal een tijd in de donkere kamer vooraf moeten gaan aan een helderder beeld. Misschien dat de foto die daaruit voortkomt, alsnog wordt verscheurd. In dat geval heeft de fractievoorzitter van de VVD met zijn aangifte in verband met het lekken een bom onder het kabinet gelegd. Halbe Zijlstra heeft nu Jupiter oppositie progressieve Zon (die quindeciel Uranus staat). Een combinatie voor opluchting, maar dan wel met flinke spanning eraan voorafgaand.

Ach, er spelen voor een gewoon mens teveel mensen en factoren mee bij een kabinet om tot een afgewogen oordeel te komen met al die transits en progressies. Maar als je afgaat op Neptunus op de horizon van Mark Rutte, de regeringsleider, dan is in ieder geval niets meer zeker. Met Neptunus is het als blindemannetje spelen. 

LINKS

Zie ook Facebook/Astromarkt: https://www.facebook.com/astromarkt en op Astropost (met vertaalknop!) http://astropost.blogspot.nl/2015/09/syria-merkel-germany-and-astrology.html Andere links:

Neptunus staat nu in de eerste 10 graden van het astrologisch teken Vissen, net als in de 4de eeuw bij de grote volksverhuizing, zo kun je HIER (http://www.astromarkt.nl/neptunus-in-vissen-html) lezen.

Uranus-Neptunus assimilatie

De combinatie Uranus-Neptunus heb ik op Astropost eens beschreven als een combinatie voor de Borg (robotachtig volk in Star Trek) en het woord assimilatie past daarbij. Alles wat ‘vreemd’ is (anders, niet te bevatten) hoort bij Uranus-Neptunus.

Angela Merkel en Mark Rutte hebben beiden een aspect van de Zon met zowel Uranus als Neptunus. De horoscoop van het Verdrag van Maastricht (oprichting van de Europese Unie) heeft exact Uranus conjunct Neptunus*).

Nu is het toevallig (…) zo dat mevrouw Merkel een groot voorstander is van het slechten van grenzen en het verdwijnen van nationale belangen. Haar uitnodiging aan asielzoekende migranten (‘Wir schaffen dass’) kun je zien als een bijzonder (Uranus) idealisme (Neptunus) of als bijzonder vreemd. Dat Merkel en Rutte dezelfde aspectcombinatie delen zal hen wellicht verbroederen waar het gaat om het ideaal van de eenwording van Europa. Volgens Reinhold Ebertin is het helaas een heikele combinatie.

http://www.astromarkt.nl/uranus-neptunus-html/ Over Uranus-Neptunus

*) NB Volgens de onlangs overleden Helmut Schmidt was dat verdrag een blunder en de invoering van de Euro een fout. Europa werd zo te omvangrijk en was te heterogeen geworden. Assimilatie wordt dan niet eenvoudig.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten