Horoscoop van Europa

Advertenties

‘]]

Europa astrologisch bekeken

In mei zijn er Europese verkiezingen. De mensen in de lidstaten mogen dan stemmen voor het Europees parlement. De opkomst zal niet erg groot zijn, want de Unie is niet populair. Het idee van een verenigd Europa is velen door de toestanden rond de euro tegen gaan staan. Met de euro gaat het intussen iets beter (althans, nu de verkiezingen naderen).  De meeste politici gaan onverdroten door met Europa.  Maar een groeiende minderheid voelt weerzin. Uit angst voor de uitkomst wil geen Europa-gezinde politicus meer een referendum over Europa! Maar: hoe zit het nu eigenlijk met de horoscoop van ‘Europa’?  Wanneer is Europa ‘geboren’?

WELKE HOROSCOOP VAN EUROPA?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Je kunt er het moment van het ingaan van het Verdrag van Rome  van 1 januari 1958 (Europese Economische Unie), het verdrag van Maastricht van (Europese Unie, 1 november 1993) of het laatste verdrag van (1 december 2009, Lissabon, met amendementen op Verdrag van Maastricht) voor kiezen. Maar ook de eerste zitting van het Europees parlement lijkt me een mooi moment (11 juli 1979). Tenslotte wordt het parlement geacht de macht te hebben. Ik heb uiteindelijk maar gekozen voor Rome, 1 januari 1958. Dat is omdat die horoscoop klikt met de tijd en met Zon inconjunct Uranus (en progressieve Zon inconjunct progressieve Uranus NU) de onbalans tussen de aard van de unie en het principe van vrijheid, gelijkheid en broederschap symboliseert.

INCONJUNCTEN VOOR ONEVENWICHTIG EUROPA

De horoscopen van de eerste zitingsdag van het Parlement, van het verdrag van Rome en en het verdrag van Lissabon hebben alle inconjuncten met de Zon. Ook de invoering van de Euro gebeurde op een dag met een inconjunct met de Zon! Inconjuncten geven in een geboortehoroscoop een aangeboren kwaal, onbalans en overdrijving aan.

Timing is Europa vreemd en aan astrologie doet maar een enkele Europeaan in Brussel, kennelijk. Dat men de Euro is gaan uitgegeven met Zon inconjunct Saturnus en het eerste verdrag tekende met Zon inconjunct Uranus laat wel zien dat het vinden van het juiste moment steeds een probleem is voor Europa.

BELANGRIJKE MOMENTEN IN EUROPA

Niet alle horoscopen hebben inconjuncten. Het Verdrag van Maastricht is een uitzondering. Dat verdrag werd getekend met transit Saturnus vierkant de progressieve Zon en Mars van het Verdrag van Rome.

Voorbeelden van belangrijke momenten:

1. VERDRAG VAN PORTUGAL

Transit Saturnus stond inconjunct de progressieve Zon van het Verdrag van Rome toen het Verdrag van Portugal werd geratificeerd. Iets vitaals (Zon) van het Verdrag van Rome vond toen een roemloos einde (Saturnus, inconjunct). Het was midden in de tijd van de crisis en inderdaad was er flinke tegenwind die het verdrag schaadde. Er was sprake van een tijdelijke depressie. Er was een schaduw over de Unie: transit Saturnus inconjunct progressieve Zon van ‘Rome’. Saturnus stond ook conjunct de Neptunus van het Verdrag van Maastricht.

2. INVOERING VAN DE EURO

Ik heb eerder geschreven over de weinig florissante geboortehoroscoop van de Euro (met Zon inconjunct Saturnus, symbool van opklimmen en vallen). Zie de link beneden!

3. EERSTE DAG PARLEMENT

In de horoscoop van de eerste zittingsdag van het Europees parlement staat de Zon inconjunct Neptunus, het symbool van de ideologie, het idealisme, het geloof, de illusie en de ‘mist’.

4. VERDRAG VAN ROME (1-1-1958)

De Unie is niet opnieuw opgericht, maar startte in Rome om daarna uit te groeien tot de huidige Unie. Laten we daarom die datum uit 1958 maar aanhouden!

De Unie heeft een geboortehoroscoop met een ‘roepende’ Saturnus voor de zon uit rijzend. Dit wijst het belang van status, staat, regeringen en het verleden, op elk mogelijk niveau. Tegelijk staat Zon inconjunct Uranus (er is teveel spanning en onrust) en dat aspect resoneert in de progressieve horoscoop. Je zou in Zon inconjunct Uranus ook een mismatch kunnen zien. Hoe Vrijheid, gelijkheid en broederschap horen bij Uranus, maar Uranus past niet bij de aard van de Unie. Om de naties ‘gelijk’ te maken, bij ongelijke culturen en een ander niveau van welvaart, is moeilijk te realiseren en kan tientallen jaren duren. De crisis heeft niet geholpen om de Europeanen broeders te maken, maar wel om de lonen te drukken door uitplaatsing naar andere landen en het binnenhalen van mensen die voor minder hetzelfde of zelfs meer werk willen doen.

 

Hierboven is de horoscoop van het moment van in werking treden van het Verdrag van Rome op 1 januari 1958 voor Brussel,met transits en progressies voor de datum van de verkiezingen (25 mei 2014) afgebeeld.

De geboortehoroscoop (Verdrag van Rome) had Zon inconjunct Uranus en dat is het aspect voor het buitenbeentje en de uit balans rakende eenling in de gemeenschap, iets dat ‘de tijd vooruit’ was.  In het artikel over Zon-Uranus lees je:

Zon inconjunct Uranus lijkt het evenwicht te verliezen in een wereld van niet gewenste veranderingen of vervreemdt steeds meer en te veel van de mensen waarbij hij of zij eigenlijk hoort. Eigenwijs jezelf zijn en blijven kan je je gezondheid kosten. In een land als China kun je je vrijheid verliezen met zo’n aspect. Een voorbeeld is dissident Chen Wei.

Het blijft spannend, met zo’n aspect, want Uranus is het symbool van spanningen en onrust. Zou er een grondwet voor Europa komen, dan is DAT het nieuwe moment voor een horoscoop. Het is te hopen dat men dan een mooie datum uitkiest. Dan kunnen astrologen ook eens positief worden over de EU!

Zon inconjunct Uranus in de radix van de Unie is het aspect voor het buitenbeentje en de uit balans rakende eenling in de gemeenschap, iets of iemand dat ‘de tijd vooruit’ was. Het is de aanduiding van een aangeboren spanningsveld. En het vreemde is, dat in de progressieve horoscoop voor 2014/2015, de progressieve Zon een inconjunct met progressieve Uranus maakt. Die herhaling geeft aan dat er opnieuw spanningen zullen komen en dat de Unie door allerlei toestanden uit balans raakt. Van nature is de Unie ‘vreemd’ en ‘anders’. Brussel is voor elk van de lidstaten ‘anders’ dan zijzelf. Deze spanningen zie je nu al aan de Oostkant van Europa…

TOEKOMST EUROPA

Met de Zon in de elfde graad van Steenbok in de horoscoop van de Unie begrijp je meteen waarom Europa zo sterk in de hoek zat waar de klappen vallen. In 2012-2013 maakte het vierkant Uranus-Pluto meermalen keiharde aspecten met de geboortezon van Economisch Europa, maar het ergste lijkt nu voorbij. Er komt wel nog een buitje aan na het onweer. Behalve de progressieve Zon inconjunct Uranus van 2014/2015 is er een herhaald keihard aspect in 2015: transit Neptunus – progressieve Zon. Neptunus maakt alles los wat vast zit en ondermijnt, vervaagt en vertroebelt.  Negatieve pers is het minste dat je kunt verwachten met Neptunus. Teloorgang het ergste. En het begint al met de dag van de verkiezingen, als Neptunus voor het eerst samenstaat met de progressieve Zon als symbool voor (ook weer voorbijgaande) teleurstelling, afgang en desillusie. NB Ook de NAVO kan onder druk komen te staan, vooral in februari 2015 met Uranus en Pluto vierkant de Zon.

Het lijkt er dus op dat we in een cruciale en spannende periode voor de verdragsorganisaties zitten.

De verkiezingen vinden plaats tussen 21 en 25 mei, o.a. omdat men in Nederland niet op zondag kan/wil stemmen. De uitslag wordt op zondag NA 22.00 uur bekend gemaakt. Dat is dan toevallig als Mars op het MC inconjunct Neptunus staat, een symbool voor verspilde energie en ‘de mist in gaan’. Misschien is er gewoon sprake van onduidelijkheid over de uitslag.

Als je het astrologisch bekijkt, dan is Europa verkeerd begonnen en op de verkeerde momenten uitgebreid en veranderd. Timing is voor Europa een probleem. Saturnus is de belangrijkste planeet in de horoscoop van Europa en ‘toevallig’ ook het symbool van de tijd. Hoe de verkiezingen uitpakken maakt weinig verschil en wat het armer geworden volk ervan vindt, ook niet.  In 2018 , als de Unie 60 jaar bestaat, staat Saturnus conjunct de Zon van januari 1958. Misschien is dat een beslissend moment om een besluit te nemen over de toekomst. Dan staat de progressieve Zon inconjunct geboorte Uranus en zijn er opnieuw spanningen te over!

NAVO

Niet te onderschatten belang voor Europa: de NAVO, opgericht 4-4-1949 met een toepaselijke horoscoop. Mars rijst voor de Zon uit (in de eerste plaats een militaire organisatie), de Zon maakt een exacte driehoek met Pluto (strategie, zelfverdediging, machtsblok), Jupiter inconjunct Saturnus voor het evenwicht moeten handhaven en voor de hierarchische internationale organisatie en tenslotte: Zon/Venus/Mars conjunctie in kleine driehoek met Neptunus/Pluto (geheime, discretie en ‘secret force’). De zon in de 15de graad van Ram staat onder spanning van het vierkant Uranus-Pluto, vooral in februari 2015. Dat is tegelijk een moeilijke periode voor de Europese Unie. 

LINKS

http://astromarkt.net/horoscoop-euro.html Over de horoscoop van de Euro (en het inconjunct…)

http://astromarkt.net/inconjunct-quincunx-astrologie/ Over het inconjunct (aspect van 150 graden)

http://www.astromarkt.net/zon-uranus/ Over het aspect tussen Zon en Uranus

http://astromarkt.net/horoscoop-nederland.html Over de horoscoop van Nederland

http://astromarkt.net/uranus-pluto-geschiedenis/ Over onrust in de geschiedenis en Uranus-Pluto als symbool ervan

Reacties gesloten