Elementen horoscoop duiden

Advertenties

 

VUUR, AARDE, LUCHT EN WATER ALS BASIS VOOR DE DUIDING

Welkom bij Astromarkt, de site voor de studie van astrologie. Hier vind je informatie over de elementen vuur, aarde, lucht en water. De elementen vormen de basis van de duiding van horoscopen en van de betekenis van de sterrenbeelden.

De verdeling van de Zon, Maan en planeten over de elementen, het ontbreken van posities in een element of juist de vele posities in een element hebben een specifieke betekenis.  Je vindt de elementverdeling door te kijken naar de verdeling van de posities van Zon, Maan en planeten over de sterrenbeelden. Elk sterrenbeeld hoort bij een element en heeft het karakter van dat element.

De meeste mensen hebben planeten, zon of maan in meerderheid verdeeld over twee elementen en combineren de basiseigenschappen van deze twee elementen. Sommige mensen hebben een stellium (concentratie van planeten, zon en maan) in een teken of element. Dan is er vaak een ‘leeg’ element in de horoscoop. Over het ontbreken van aspecten en posities in elementen lees je hieronder en elders op deze site (link).


STERRENBEELD EN ELEMENT

  • Elk sterrenbeeld hoort bij een element:

Vuur(energie en geestdrift): Ram, Leeuw, Boogschutter
Aarde (materialisme en realisme): Stier, Maagd, Steenbok
Lucht (contacten): Tweelingen, Weegschaal en Waterman
Water (stromingen en invloeden): Kreeft, Schorpioen en Vissen

De betekenis van de elementen in de geboortehoroscoop is afgeleid van de kernbetekenis.

Vuur is energie. Zonder licht en warmte is er geen leven op aarde.

Aarde is grond. Alle basiszekerheden, je basis, ze horen bij aarde.

Lucht is adem. Alles wat je leven verluchtigt (en veraangenaamt) hoort bij lucht.

Water is nodig. Alles wat nodig is en vloeit horen bij water.

Terug naar boven

  • Elk sterrenbeeld hoort bij een ‘kwaliteit’:

Hoofdteken (initiatief nemen): Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok
Vaste tekens (vasthouden): Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman
Beweeglijke tekens (verspreiden en verbreiden): Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen

Leeuw is dus een vast vuurteken en beschikt over een sterke wil en vasthoudend enthousiasme.
Vissen is een beweeglijk waterteken en is flexibel en te beïnvloeden of sensitief.

Je kunt een aards type zijn in de basis, als je veel planeten in aardetekens als Stier, Maagd of Steenbok hebt. En iemand in wiens horoscoop de Zon, Maan en planeten in geen van de watertekens Kreeft, Vissen of Schorpioen staan kan keihard, droog en ‘als een rots’ zijn, maar soms weer erg sentimenteel zijn.

Kijk bij Horoscopen/Sterrenbeelden in het menu voor meer over sterrenbeelden.

Terug naar boven

COMBINATIES VAN ELEMENTEN

Hoe de posities van Zon, Maan en planeten verdeeld zijn over de elementen bepaalt de basis van de duiding. Meestal komt een combinatie van elementen sterk naar voren door het aantal posities in die elementen. Als het gaat om Vuur+Lucht dan gaat het om vrij open en spraakzame types. Is het de combinatie Vuur+Aarde dan komt creativiteit naar voren (gedrevenheid + materie). Is het de combinatie Vuur+Water dan zie je passie. Aarde+Lucht maakt nuchter en zakelijk. Aarde+Water geeft een zekere bezorgdheid. Lucht+Water-combinaties zijn voor de sociale types.

Terug naar boven

Je kunt veel of weinig posities in een element hebben.

VIER OF MEER IN EEN (1) ELEMENT

Als er vier of meer posities in een element staan is de kans groot dat er geen posities staan in een ander element. Je kunt je voorstellen dat er dan minder generalisme en meer specialisme is. Een persoon is dan bijvoorbeeld sterk materialistisch (aarde) terwijl het aan soepelheid ontbreekt (water). Die combinatie kan hard maken (als een rots, als versteend).

Een te hoge temperatuur (veel vuur) is voor de mens niet goed. Doe er water bij en temper het vuur, dan gaat het sissen en bruisen. Emotionele mensen hebben een flink aantal planeten in water en vuur. Vastgebakken zitten doet geen kwaad, al is het saai (aarde). Behalve als je er geen lucht bij krijgt…Er groeit echter wat in grond met zuurstof. Creatieve, nuchtere en praktische, technische lui hebben deze combinatie. Veel lucht en zuurstof, schone lucht het liefst, is goed voor mensen.Zonder water kan een mens niet, maar van een te grote dosis word je flink ziek. Je kunt er ook in verdrinken.

Zo zijn er meerdere overeenkomsten te bedenken tussen het echte product of element en de elementen in je horoscoop. Je vindt de elementen meestal vermeld in de (computer-)horoscoop. Maar het is handig als je weet dat wat de vuurtekens zijn (Ram, Leeuw en Boogschutter), de aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok), de luchttekens (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) en de watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen, waarbij Schorpioen vast water zoals ijs of damp symboliseert).

Mensen met veel posities in vaste tekens blinken uit in wilskracht en volharding. Een voorbeeld is Mubarak, de afgezette president van Egypte die werd geboren op 4 mei 1928 met Zon in Stier en Maan in Schorpioen. Ten tijde van de zogenaamde Egyptische Lene stond zijn progressieve Maan ook in Schorpioen. Stier en Schorpioen zijn vaste tekens en ‘blijvertjes’. Hij ging niet vrijwillig weg.

ONTBREKEN VAN ELEMENTEN

Wanneer er veel posities in een element staan is er vaak een ander element zonder posities van Zon, Maan of planeten. Als er geen Zon of Maan en geen enkele planeet in een bepaald element staat, dan kan dat element juist sterk naar voren komen in je profiel, je Astro I.D. en op de volgende manieren:

  • Vuur = zoeken naar mogelijkheden om agressie te uiten en je vol leven te voelen (je vitaliteit is niet altijd even sterk)
  • Aarde = zoeken naar manieren om goederen te verwerven en je zeker te voelen (je kunt je onzeker voelen)
  • Lucht = zoeken naar sociale contacten en uitwisseling van gedachten (soms valt er niet met je te praten)
  • Water = zoeken naar emotie en het gevoel ergens bij te horen (omdat je soms ongevoelig bent)

Meer uitgebreide informatie over onbezette elementen en ongeaspecteerde planeten vind je eveneens op Astromarkt!

PS Eigen studie wees uit dat het hebben van veel planeten, zon of maan in Aarde en/of Lucht-tekens gunstig is voor een lang leven.

Reacties gesloten