In Memoriam

marga-in-memoriam

Via dit bericht willen wij u kenbaar maken dat Marga, eigenaar van  Astromarkt en alle geschreven stukken alhier de strijd tegen de ziekte heeft verloren. Wij willen u bedanken voor het bezoeken van Astromarkt en de leuke contacten die ze door deze hobby heeft ontmoet, over echt de gehele wereld!!!

Marga was van jongs af aan al geïnteresseerd in Astrologie en dit is uiteindelijk uitgegroeid door deze goed bezochte website uit te werken tot een database met alle informatie over Astrologie. Actuele zaken werden verwerkt tot goede blogs en werden veelvuldig gelezen, tienduizenden bezoekers in de maand!

De website zal voortbestaan en alle stukken, blogs en studies kunnen gelezen worden.

Marga we zullen je missen, loves from all of us!!


Through this message we want to convey that Marga, owner of Astromarkt and all written documents has lost her fight against the disease. We thank you for visiting Astromarkt and the nice people she met through this hobby, really over the world !!!

Marga had been interested in astrology since childhood and this eventually evolved to work out this well-visited site to a database containing all information on Astrology. Current cases were processed into good blogs and were read extensively, tens of thousands of visitors in the month!

The website will survive and all pieces, blogs and studies can be read.

Marga we will miss you, loves from all of us !!