Jupiter-Saturnus

Advertenties

Duiding van het aspect of midpunt Jupiter-Saturnus

Jupiter-Saturnus conjuncties doen zich zo eens in de 18-20 jaar voor. Ze worden de ‘grote conjuncties’ genoemd. Op 31 mei 2000 was de laatste. De volgende komt op 21 december 2020 (dag van de winterzonnewende) en is bijna exact (6 minuten orb).  Door retrograde gangen wordt de conjunctie soms tot drie keer toe in dezelfde periode herhaalt. De frequentie van opposities is hetzelfde, maar driehoeken, vierkanten, inconjuncten en sextielen doen zich 2x zo vaak voor. Dit artikel gaat over de astrologische duiding van een aspectverband tussen Jupiter en Saturnus.

Omdat Jupiter vermeerdert, en Saturnus vermindert… lijkt een aspect tussen Jupiter en Saturnus een moeilijk te duiden ‘contradictio in terminis’, de domper op het succes. Jupiter verwijst naar slagen en succes. Als Saturnus meedoet gaat er een vertragingsfactor of een afscheid mee gemoeid. Jupiter-Saturnus kan langzaam opklimmen en op late leeftijd succes krijgen, maar niet zomaar. Saturnus heeft de neiging een domper, rem of restrictie op te zetten. Saturnus is het symbool van de tijd en de status. Die werkt met Jupiter in je voordeel, maar ondertussen is het lang (soms TE lang) wachten. Het is het aspect van de succesvolle manager op leeftijd of de eindelijk geslaagde zakenman.

Een teveel aan ambitie, maar ook faalangsten gaan samen met dit aspect.  Moeilijke aspecten wijzen op een heen en weer bewegen tussen hoop en vrees. Een teveel (Jupiter) aan beperkingen, kritiek en tekortkomingen (Saturnus) of een gebrek (Saturnus) aan steun en vertrouwen (Jupiter) kan het moeilijk maken om met succes op te klimmen, maar omdat het een thema is in de horoscoop kun je niettemin vooruitkomen, al is het laat of traag.

Het succes van iemand met een Jupiter-Saturnus conjunctie hangt samen met dat van de ouders, de regering of de economie. Misschien is het wel een teken aan de wand dat websites slechts 1 beroemdheid met Jupiter conjunct Saturnus kunnen noemen: Walt Disney. Steve Jobs (zie Astropost http://astropost.blogspot.nl/2011/10/rip-steve-jobs.html ) had Jupiter driehoek Saturnus.

Een teveel aan ambitie, maar ook faalangsten gaan samen met dit aspect.  Moeilijke aspecten wijzen op een heen en weer bewegen tussen hoop en vrees. Een teveel (Jupiter) aan beperkingen, kritiek en tekortkomingen (Saturnus) of een gebrek (Saturnus) aan steun en vertrouwen (Jupiter) kan het moeilijk maken om met succes op te klimmen, maar omdat het een thema is in de horoscoop kun je niettemin vooruitkomen, al is het laat of traag.

Ik vind Stan Laurel en Oliver Hardy die een piano bezorgen op een stijle trap een mooie Jupiter-Saturnus situatie verbeelden: http://www.youtube.com/watch?v=Vfeb0tSj5mA

Nog wat kleine opmerkingen bij dit aspect:

  • Jupiter-Saturnus combinaties in persoonlijke horoscope, in progressieve horoscopen of bij transit gaan nogal eens samen met (veel) verhuizingen. Van groot naar klein of andersom, maar altijd is er een afscheid en een zekere belasting die samengaan met het voordeel van de nieuwe plek.
  • Met Jupiter kun je groeien, maar Saturnus geeft erbij aan dat dik worden nadelen heeft.  Je kunt je voorstellen dat een inconjunct (aspect van gebrek aan evenwicht) nadelen heeft voor de gezondheid. Wisselend gewicht (jojo-effect) is beslist ongunstig bij dit aspect.
  • De orb van het aspect tussen Jupiter en Saturnus kun je beter kleiner nemen dan de orb van de snellopende planeten. Het belang van een aspect tussen Jupiter en Saturnus is groter als een van beide prominent is in de horoscoop.
  • Dat Jupiter-Saturnus bij kerkelijke hierarchie hoort blijkt niet uit de horoscopen van de pausen die ik heb bestudeert (http://astromarkt.nl/horoscopen-van-pausen.html ) en evenmin uit de horoscopen van monniken (http://www.astromarkt.net/horoscopen-martelaren-van-algerije.html ). Wel is Saturnus vaak belangrijk.

TRANSITS EN PROGRESSIES VAN JUPITER EN SATURNUS

Een transit of progressie van Jupiter richting Saturnus is gunstiger dan andersom. Zo’n beweging van Jupiter verbetert, steunt en helpt in zware tijden. Andersom (transit van Saturnus met Jupiter) komen juist de andere kanten van medailles naar voren of is er sprake van uitstel. Hierboven gaf ik al aan dat Jupiter-Saturnus’ transits en progressies nogal eens samengaan met verhuisbewegingen (een afscheid bij een verder of vooruit gaan).

SYNASTRIE JUPITER-SATURNUS

Ik vind dit een eigenaardige relatie. Waar de een (te) positief is, remt de ander hem of haar af. En de wat angstvallige en precieze Saturnus wordt door degene met Jupiter opgewekter. Samen kunnen ze veel verhuizen, langzaam opklimmen en als ze oud zijn tevreden zijn (eindelijk). In de periode van de loopbaan en het opvoeden van kinderen echter kunnen er conflicten zijn over toegeven of inperken. Tenslotte lijkt het samen reizen met dit aspectverband aan banden gelegd. Ups en downs in de relatie lijkt nog de beste duiding van dit aspect, tegelijk met de kans op langdurig succes ondanks dat.

COMBINATIES MET JUPITER EN SATURNUS

Met de Zon wijzen Jupiter en Saturnus op succes in het latere leven, zoals bijvoorbeeld bij Yoko Ono. Een vrijgezellenbestaan en veel verhuizingen lijken ook samen te hangen met dit trio.

Een onbestendige basis in de jeugd en de mogelijkheid van een tevreden bestaan als senior wordt geboden met Maan in combinatie met Jupiter en Saturnus.

Met Mercurius en Jupiter-Saturnus kun je zowel de voordelen als de nadelen van een besluit overwegen. Specialisten en filosofen, maar ook forensen (de nadelen van veel moeten reizen) kunnen deze combinatie prominent in de horoscoop hebben.

Het liefdesgeluk heeft zijn grenzen met Venus-Jupiter-Saturnus combinaties. Aan de ene kant is voorzichtigheid geboden, aan de andere kant kan iemand met Venus-Jupiter-Saturnus zich niet snel binden.

Mars met Jupiter en Saturnus wijst op wisselende energie en de nadelen van ‘te’ veel hard werk ten opzichte van het profijt van noeste arbeid.

Jupiter-Saturnus-Uranus staat voor motorschade en schade aan gebouwen. In de horoscoop van een individu kan het onverwachte verhuizingen aangeven .

Jupiter-Saturnus-Neptunus schijnt met long-en leveraandoeningen samen te hangen (uiteraard alleen als daarvoor meer aanwijzingen zijn). Let met zo’n combinatie op gewichtsveranderingen.

Jupiter-Saturnus-Pluto geeft aan dat mensen van jouw generatie het moeilijk kunnen hebben door religieuze of politieke fanaten.

Jupiter-Saturnus-Node geeft wisselende betrekkingen met anderen aan door verhuizing, scheiding of vele reizen.

Jupiter-Saturnus-Ascendant verbetert je vooruitzichten op late leeftijd en zorgt ervoor dat je in je eentje best gelukkig kunt zijn.

Jupiter-Saturnus-MC tenslotte duidt op succes op latere leeftijd na wisselende loopbanen of betrekkingen dan wl vele verhuizingen.

Reacties gesloten