Horoscoop Sint Damiaan

Advertenties

De heilige in de horoscoop van Pater Damiaan

Pater Damiaan werd Sint Damiaan op 11 oktober 2009. Deze verandering in zijn status doet zich voor tegelijk met het veranderen van het teken van de progressieve Zon, symbolisch voor een verandering in het leven (zelfs na de dood:) ofwel: een andere manier van ‘zijn’. Er is geen geboorteuur bekend van Damiaan. Daarom is voor de Ascendant het punt Nul Ram (het Lentepunt) aangehouden. Desondanks zie je meteen een belangrijk kenmerk in de horoscoop van Sint Damiaan:

Maan en Ceres lopen voor de Zon uit (kwamen op, juist voor de Zon opkwam). Dat geeft aan dat de thema’s die de Maan en Ceres symboliseren, op de eerste plaats zullen komen. De Maan en Ceres zijn de ‘moederlijke’ en zorgende symbolen van (op)voeding en voedselvoorziening. Pater Damiaan verzorgde de leprozen in Honolulu.

DE WEG NAAR GROOTST EN HEILIG

Pater Damiaan werd als Jozef de Veuster geboren op 3 januari 1840 in Tremelo geboren. In 1863 trok hij in plaats van zijn broer naar Honolulu waar hij de zorg voor een leprakolonie op zich nam. Net als bij veel van de vermoorde trappisten monniken het geval was, had hij in het jaar van zijn intreding in de congregatie van de paters van de heilige harten van Jezus en Maria in 1913 de progressieve Zon sextiel Jupiter. Bovendien stond toen de progressieve Maan driehoek Jupiter (voor gelukkig moment) en conjunct Neptunus. De combinatie Jupiter/Neptunus heeft met geloof en met ‘heiligen’ te maken.

In 1863 trok hij naar Honolulu waar hij de zorg voor een leprakolonie op zich nam. Nu zal hij ook de heilige voor Aids-patiënten zijn.

Op 2 december 2005 werd hij de Grootste Belg aller tijden met transit Saturnus halfvierkant de Zon en progressieve Zon anderhalfvierkant Neptunus.
Toen hij heilig verklaard ging worden naderde transit Pluto zijn progressieve Zon, die op zijn beurt weer anderhalf vierkant Jupiter staat. Dat is een klassieke succescombinatie!

Pater Damiaan was al eerder zalig verklaard. Dat was op 4 juni 1995 met progressieve Zon oppositie Saturnus.

RELIGIE IN HOROSCOOP SINT DAMIAAN

Jupiter/Neptunus is de combinatie van het (christelijk) geloof en van religiositeit in het algemeen. De midpuntcombinaties tonen geen Jupiter/Neptunus verbanden (misschien wel met het MC of de ascendant, maar die kennen we helaas niet zonder geboortetijd). Wel is er het aspect Jupiter vierkant Neptunus.

Levensbeschouwelijkheid (de helicopter view) wordt door Jupiter-Uranus aangegeven. Net als veel moderne pausen heeft deze pater Jupiter/Uranus combinaties (levensbeschouwelijkheid). Jupiter/Uranus maakt midpuntcombinaties met 4 punten: Venus, Mercurius, Saturnus en de Maansknoop. Jupiter staat bovendien vierkant Zon/Uranus. De horoscoop van Pater Damiaan heeft verder een nauwe zgn. kleine driehoek tussen Zon, Jupiter en Uranus (in Vissen…) en drie midpuntcombinaties tussen deze planeten !!!. Dat is meer dan de ‘regel van drie’ en een sterk statement voor levensbeschouwelijkheid!

OVERLIJDEN DAMIAAN

In augustus 1943 overleed hij aan de gevolgen van een insectenbeet bij een toepasselijk aspect: progressieve Zon inconjunct Neptunus. Neptunus is o.a. de planeet van plagen, gif en ongedierte. Maar zie ook de combinatie van Jupiter bij intreding als priester en Neptunus bij de ‘uittreding’door de dood. Jupiter/Neptunus komt opnieuw naar voren.

LINKS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pater_Damiaan

http://www.astromarkt.net/jupiter-neptunus-aspect-en-midpunt.html

http://www.astromarkt.net/jupiter-uranus-aspect-en-midpunt.html

http://www.astromarkt.net/ceres-astrologie.html

Reacties gesloten